آیین افتتاح دوره آموزش بهورزی در خمین

آیین افتتاح دوره آموزش بهورزی در خمین

دوازدهمین دوره آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی خمین با حضور مسئولان افتتاح شد.
آیین افتتاح دوره آموزش بهورزی در خمین

دوازدهمین دوره آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی خمین با حضور مسئولان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی؛ دکتر اعظم احمدی سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: مراکز آموزش و بازآموزی بهورزان با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارت کافی و ارائه خدمات بهداشتی مناسب و به  روز به جامعه روستای  فعال شده است.

دکتر احمدی با اشاره به جذب ۲۰ نفر از متقاضیان بهورزی بومی شهرستان خمین گفت: جهت برگزاری این دوره بهورزی اعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال در زمینه های تجهیز کلاس های آموزشی ، خرید وسایل و مولاژهای آموزشی و تجهیز خوابگاه ها اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت : بیش از ۸۳ بهورز در ۴۹ خانه بهداشت شهرستان مشغول به فعالیت هستند که با اتمام این دوره دوساله این متقاضیان ، جمعیت بهورزان در روستا ها افزایش خواهد یافت.

آدرس کوتاه :