بیش از ۱۷ هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در خمین

بیش از ۱۷ هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در خمین

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین گفت :در ۱۰ ماهه سال ۹۷ بیش از ۱۷هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی توسط کارشناسان گروه سلامت محیط و کار در شهرستان خمین بازدید شده است.
بیش از ۱۷ هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در خمین

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین گفت : در ۱۰ ماهه  سال ۹۷ بیش از ۱۷هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی توسط کارشناسان گروه سلامت محیط و کار در شهرستان خمین بازدید شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دکتر اعظم احمدی با اشاره به صادر شدن ۶۲۵ اخطار بهداشتی برای مراکز تهیه و توزیع موادغذایی گفت: ۵۵ مورد از متخلفین در بحث مواد غذایی در سطح شهرستان به دادگاه یا تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

وی در ادامه تعداد نمونه برداری نان و آرد و مواد غذایی را ۱۴۴مورد عنوان کرد و گفت: بیش از ۲هزار و ۳۵۰ کیلوگرم مواد غذایی غیر مجاز جمع آوری و معدوم شده که به همین منظور ۱۱۷ اخطار تعطیلی ۴۸ ساعته صادر شده است.

سرپرست معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت خمین در ادامه گفت: ۲۴۱ مورد نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی شهری و ۸۱۵ مورد هم نمونه برداری آب اشامیدنی روستایی و بیش از ۲۲ هزار مورد کلر سنجی آب آشامیدنی در ۱۰ ماهه سال جاری توسط مراکز شهری و روستایی انجام شده است.

دکتر احمدی به صادر شدن ۲هزار و ۱۵۰ کارت بهداشتی هم اشاره کرد و گفت :۲۴۰ مورد تاییدیه بهداشتی محل کسب انجام و با ۲۸ مورد از فروشندگان دوره گرد سطح شهرستان برخورد شده است.

وی در پایان با اشاره به ۲۲ مورد بازدید از محل دفن زباله های عفونی شهرستان گفت: ۱۰مورد بازدید از کشتارگاه دام و طیور انجام شده و ۷۵ پرونده به مراجع قضایی در خصوص دفع غیر بهداشتی کود حیوانی و فاظلاب ارجاع شده است.

آدرس کوتاه :